Upcoming - The Paramount - Huntington NY

Shows

Jun 2024 view more
14 Fri. Jun.
15 Sat. Jun.
Sat. Jun. 15
Kev Herrera, 7pm (18+) Show starts @ 7pm
15 Sat. Jun.
Sat. Jun. 15
Kev Herrera, 9:30pm (18+) Show starts @ 9:30pm
21 Fri. Jun.
22 Sat. Jun.
23 Sun. Jun.
27 Thu. Jun.
28 Fri. Jun.
29 Sat. Jun.
29 Sat. Jun.
30 Sun. Jun.
Jul 2024 view more
07 Sun. Jul.
11 Thu. Jul.
Thu. Jul. 11
Danny Go! Live! at 6pm Show starts @ 6:00pm
11 Thu. Jul.
Thu. Jul. 11
Danny Go! Live! at 12pm Show starts @ 12:00pm
12 Fri. Jul.
Fri. Jul. 12
The Disco Nights Show starts @ 8pm
13 Sat. Jul.
18 Thu. Jul.
19 Fri. Jul.
20 Sat. Jul.
21 Sun. Jul.
Sun. Jul. 21
Hot Tuna Acoustic Show starts @ 8pm
26 Fri. Jul.
30 Tue. Jul.
Aug 2024 view more
02 Fri. Aug.
03 Sat. Aug.
04 Sun. Aug.
Sun. Aug. 04
Kevin James: Owls Don’t Walk Show starts @ 7:30pm
07 Wed. Aug.
09 Fri. Aug.
Fri. Aug. 09
Paula Poundstone Show starts @ 8pm
10 Sat. Aug.
16 Fri. Aug.
17 Sat. Aug.
18 Sun. Aug.
21 Wed. Aug.
23 Fri. Aug.
24 Sat. Aug.
30 Fri. Aug.
Fri. Aug. 30
Sep 2024 view more
01 Sun. Sep.
05 Thu. Sep.
06 Fri. Sep.
07 Sat. Sep.
Sat. Sep. 07
Descendents & Circle Jerks Show starts @ 8pm
11 Wed. Sep.
12 Thu. Sep.
13 Fri. Sep.
14 Sat. Sep.
15 Sun. Sep.
19 Thu. Sep.
Oct 2024 view more
03 Thu. Oct.
06 Sun. Oct.
Sun. Oct. 06
Everclear Show starts @ 8pm
11 Fri. Oct.
12 Sat. Oct.
19 Sat. Oct.
20 Sun. Oct.
Nov 2024 view more
09 Sat. Nov.
Sat. Nov. 09
Pat McGann Show starts @ 7pm
12 Tue. Nov.
15 Fri. Nov.
15 Fri. Nov.
23 Sat. Nov.
Dec 2024 view more
03 Tue. Dec.
04 Wed. Dec.
05 Thu. Dec.
19 Thu. Dec.
20 Fri. Dec.
28 Sat. Dec.
28 Sat. Dec.